TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 14/09/2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.