TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18/10/2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girmiştir.