TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Başkanlığımız Başmüfettişi Hülya MURATLI, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı olarak 17/11/2011 tarihinde vekaleten görevlendirilmiştir.


Yeni görevinin hayırlı olmasını diler, başarılar temenni ederiz.

                                                                                                                   Teftiş Kurulu Başkanlığı