TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Başkanlığımız Müfettişi Özgür SEMİZ, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 20/12/2011 tarihinde görevlendirilmiştir.