TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İzmir Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulması hk.

  • Bakanlar Kurulunun 16/12/2011 tarih ve 2011/2596 sayılı kararıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığının 29/11/2011 tarihli ve 241922 sayılı yazısı üzerine; 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İzmir İlinde İzmir Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulmuştur.