TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Başkan Yardımcısı (Müfettiş) Özgür SEMİZ'in “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPS) : Öncesi ve Sonrası” isimli makalesi yayımlanmıştır.


    Özgür SEMİZ,“Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPS) : Öncesi ve Sonrası”, Legal Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, C. 7. S. 27, (2011), s. 509-520