TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün adının ve İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün adının değiştirilmesi hakkında karar


* 25/03/2012 tarih ve 28244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Karar Sayısı : 2012/2945

          Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün adının “İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” ve İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün adının “İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi; Kültür ve Turizm Bakanlığının 17/2/2012 tarihli ve 37694 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.