TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında 4 adet şube müdürlüğü kurulması hakkında karar


* 24/03/2012 tarih ve 28243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

         

          Karar Sayısı : 2012/2862

          Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında 4 adet şube müdürlüğü kurulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 11/1/2012 tarihli ve 26 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.