TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)


    02/11/2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
         
               Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız.