TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


639 nolu İlke Kararı

19/10/2016 tarih ve 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


09/04/2019 tarih ve 30740 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 27/02/2019 tarih, 1184 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.


639 sayılı ilke kararı.jpg