TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığı İrtibat Bilgileri

Teftiş Kurulu Başkanlığına aşağıdaki yazışma adresinden müracaat edilebilir.

Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen dilekçelerin 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile 2004/12 sayılı Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması ile İlgili Başbakanlık Genelgesi belirtilen  şartlara uygun olması  işleme konulması açısından önemlidir.

İletişim Bilgileri:

Web Site

http://teftis.ktb.gov.tr

Telefon

0 312 470 56 00

Fax

0 312 470 69 76

Elektronik Posta

teftiskurulu@ktb.gov.tr

Yazışma Adresi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Hacı Bayram Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 4 A Blok

06050  Ulus Altındağ/ANKARA