TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(592 nolu İlke Kararı) Yakın Geçmişimize Ait Mezarlık Alanlarındaki Ağaçlar (19.06.2007 tarih, 730 sayılı İlke Kararı ile iptal edilmiştir.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
 


Toplantı No. ve Tarihi : 47 14.7.1998                                                             Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 592 14.7.1998                                                               ANKARA     
 

(Bu ilke kararı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19/06/2007 tarih ve 730 sayılı İlke Kararı ile iptal edilmiştir.)

 İLKE KARARI

YAKIN GEÇMİŞİMİZE AİT MEZARLIK ALANLARINDAKİ AĞAÇLAR


Danıştay 6. Dairesinin 11.11.1997 gün ve 1996 / 3313 esas, 1997 / 4875 sayılı kararı doğrultusunda "Yakın Geçmişimize Ait Mezarlık Alanlarındaki Ağaçlar" a ilişkin ilke kararının yeniden değerlendirilmesi sonucunda;

Geçmişimize ait bir saygı ve bağlılığın ifadesi olan ve içlerindeki ağaçlarla bir bütün oluşturan mezarlıklarımızın kültür ve tabiat varlığı olarak korunabilmesi için, ülke genelinde ortak hareket etmek üzere, bu mezarlıklarımızın içinde bulunan anıtsal nitelikli ağaçların tesciline, bunların dışındaki ağaçlardan ilgili Orman Bölge Müdürlükleri uzmanlarının konuya ilişkin hazırlayacağı raporun Koruma Kurullarına iletilmesinden sonra (yeniden ağaçlandırmak koşuluyla) Koruma Kurullarınca sadece ömrünü tamamlamış (kurumuş) ve hastalıklı ağaçların kesimine izin verilebileceğine,

karar verildi.