TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(441 nolu İlke Kararı) Anıt - Heykeller (19.06.2007 tarih, 729 sayılı İlke Kararı ile iptal edilmiştir.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

 


Toplantı No. ve Tarihi : 38 19.4.1996                                                    Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 441 19.4.1996                                                        ANKARA
 

 

(Bu ilke kararı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19/06/2007 tarih 729 no.lu İlke Kararı ile iptal edilmiştir.)

 

İLKE KARARI

ANIT - HEYKELLER
 


Kentlerde, bir olayın, kişi veya kişilerin anısına adamak veya toplumsal bir kavramı simgelemek amacıyla yapılmış, bulunduğu alan ve etrafındaki kentsel doku ile etkileşimi çerçevesinde taşınmaz niteliği kazanmış olan anıt - heykellerin kentsel bir simge özelliği taşımaları nedeniyle kültür varlığı olarak tescil edilebileceğine,

karar verildi.