TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(426 nolu İlke Kararı) Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler (20.12.2005 tarih, 709 sayılı İlke Kararı ile iptal edilmiştir.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


(Bu ilke kararı Yüksek Kurulun 20/12/2005 tarih ve 709 sayılı ilke kararı ile iptal edilmiştir)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi : 38 19.4.1996                                 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 426 19.4.1996                                     ANKARA

İLKE KARARI
TESCİL KAYDININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER


Bu ilke kararından önce, GEEAYK, TKTVYK ve Koruma Kurulları tarafından "eski eser" veya "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmiş olan taşınmazların tescil kaydının kaldırılması için yapılan başvuruların, yapının tescil edilmesine neden olan değerlere sahip olmadığına ilişkin ayrıntılı ve bilimsel nitelikli bilgi ve belgeleri içermek zorunda olduğuna, bu başvuruların bir kez reddedildiği takdirde, ikinci kez koruma kurulu gündemine alınmamasına, karar verildi.