TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(763 nolu İlke Kararı) 421 nolu İlke Kararında yapılan değişiklik hakkında

  

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

        *13.11.2014 Tarih ve 372 Sayılı İlke Kararıyla İptal Edilmiştir.

 

        Toplantı No. ve Tarihi     :       83                                      19/1/2010         Toplantı Yeri

        Karar No. ve Tarihi         :     763                                      19/1/2010           ANKARA

        19/4/1996 tarih ve 421 sayılı “Tarihi Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı İlke Kararının uygulamada çıkan sorunlar nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda,

        Söz konusu ilke kararının (a) fıkrasının;

        “a) Uzun devreli gelişme planı ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağına,

        şeklinde değiştirilmesine karar verildi.