Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:(738 nolu Karar)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi :  77    12.03.2008          Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi    :  738  12.03.2008          ANKARA

 

KARAR

        Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.12.2006 tarih ve 725 sayılı "2863 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Alanlarda Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesislerine İlişkin İlke Kararı"nın uygulanmasından doğan problemler nedeniyle Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;

        Söz konusu kararın, ilgili Bakanlıklar ile üniversitelerin ilgili bölümlerinin uzmanlarından oluşacak bir komisyon tarafından yapılacak çalışma sonrasında, değerlendirilmek üzere Kurulumuza yeniden iletilmesine,

        karar verildi.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.