TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(021 nolu İlke Kararı) Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi (1110 Nolu İlke Kararı ile İptal Edilmiştir)

07/11/2018 tarih, 1110 nolu İlke Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
İLKE KARARI

Toplantı No. ve Tarihi : 3 4.3.1988                                             Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 21 4.3.1988                                                 ANKARA

KURUL KARARLARINA KARŞI İDARE MAHKEMELERİNDE AÇILAN DAVALARIN SONUÇLANDIRILMASINDAN ÖNCE, KURULA YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMEMESİ

İdare Mahkemelerinde iptal davası açılan kurul kararlarının, İdare Mahkemelerinde görüşülmesi sonuçlanmadan, koruma kurullarınca ele alınmasının yargı organının henüz kararını ortaya koymaması nedeni ile, uygun bulunmadığına, kurulların kararlarında ısrar etmesi halinde bu tutumun bir yerde yargı organını etkileme anlamını da taşıyabileceğine, bu nedenle İdare Mahkemelerine intikal eden konular için ayrıca ilgilisince yapılacak yeniden görüşme isteklerinin gündeme alınmasının İdare Mahkemesinin kararı alınıncaya kadar ertelenmesine, bu aşamada sadece İdare Mahkemesince istenmesi halinde tekrir-i müzakere yapılabileceğine prensip olarak, karar verildi.

İdare Mahkemelerinde iptal davası açılan parsel ve sit ölçeğindeki konulara ilişkin 759 sayılı İlke Kararı için tıklayınız.