TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2014/6 (Tur Güvenliği)

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 71490862-010.06.02-103475                                                                            28.05.2014

Konu : Tur Güvenliği                                                                                   

GENELGE

2014  / 06

Ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyeli ve kültürel değerler ile kültür varlıklarının 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanan Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ilke ve hedefleri doğrultusunda ve koruma-kullanma dengesi içerisinde ülkemiz ve dünya turizminin hizmetine sunulması sonucunda ülkemizin kaydettiği düzenli kalkınma hamlesi ile birlikte dünya turizmi içinde 6. sıraya kadar ilerlemiştir. Bu kapsamda, turizm alanında ülkemizin pazar payınının arttırılması, turizm gelirlerindeki artışın sürekli kılınması ve hedeflere kesintisiz olarak ulaşılabilmesi için turizm tesisleri ile turizme hizmet veren alt sektör gruplarındaki idareci ve çalışanlara önemli ölçüde sorumluluk düşmektedir. Ülke turizmine zarar vermemek ve sektörde yaşanan rekabet ortamında dünya ülkeleri arasında geriye düşmemek amacıyla söz konusu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Turizm tesislerinde ve bu sektöre hizmet eden alanlarda yaşanan olumsuzluklar ve vuku bulan kazalar iletişim sektöründeki hızlı gelişim sonucu anında iç ve dış medyada geniş yer bulmakta olup güvenlik, konfor, rahatlık ve ekonomi gibi birbirini bütünleyen unsurların ön planda tutulduğu tatil tercihlerinde tanıtım ve reklam açısından ülkemiz turizmi telafisi güç zararlar görmektedir.

Bu bağlamda; gerek konaklama tesislerinde hizmet veren personeller ve gerekse seyahat acentalarınca gerçekleştirilen tüm transfer hizmetlerinde yararlanılan personelin hizmet verdiği kesime karşı sergilediği davranışlar sonucu ortaya çıkabilecek höt türlü olumsuzluktan işletme sahiplerinin de hukuken sorumlu tutulabileceği dikkate alınarak, hizmet arzında hizmet alıcılarının can ve mal güvenliğine zarar getirmeyecek personelin istihdam edilmesi, yetkili ve sertifikalı personelin tercih edilmesi, çalışanlara hizmet gruplarına göre eğitim verilmesi, çalışma koşulları açısından genel kabul görmüş güvenlik önlemlerinin alınması ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyulması, turistlerin yeme-içme-eğlence-konaklama-ulaşım-transfer hizmetlerinin karşılanması esnasında uluslararası standartlara uygun malzeme, teknik ekipman, araç vs. seçilmesi ve kullanılması hususlarında azami özenin titizlikle gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, tur ve transferlerde meydana gelen telafisi imkânsız can ve mal kayıplarına sebebiyet veren kazaların önlenmesi amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, Karayolları Trafik Kanunu başta olmak üzere, diğer Kanun ve ikincil mevzuat hükümleri dikkate alınarak insan, araç, çevre ve yol olmak üzere dört temel unsurdan oluşan ulaşım ve trafik bileşenleri ile tur emniyeti hususlarında yapılacak denetimlerin sıklaştırılmasını, konuya azami dikkat ve özenin gösterilmesini, söz konusu mevzuat hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında gerekli cezai işlemlerin ivedilikle uygulanmasını önemle arz/rica ederim.

Özgür ÖZASLAN

        Bakan a.

       Müsteşar