TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2014/05 (İnşaat Faaliyetleri)

 

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 97137160 / 313- 02/ 94329                                                     14/05/2014

Konu : İnşaat Faaliyetleri

 

GENELGE 2014-05

            Büyük bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizde, Bakanlığımız 16.03.1982 tarih ve 17685 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu” uyarınca; Turizm sektörünü düzenlemek, geliştirmek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamak; yine 29.04.2003 tarih ve 25093 sayılı  Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” uyarınca turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek yetkisine haizdir.

Bu kapsamda Ülkemiz turizminin sürdürülebilir niteliğe kavuşturulması ve marka haline getirilip kalıcı niteliğe sahip olmasının sağlanması amacıyla Ülkemiz genelinde alınan tedbirlerin yansıması sonucunda turizm sezonu olarak nitelendirilen 15 Mayıs – 15 Ekim ayları arasında inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirilmiş ve bu uygulama turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi durumunu ortadan kaldırmıştır.

İklim şartlarındaki değişiklikler ve Ülkemiz turizm potansiyeli ile tesis-hizmet-ürün kalitesini bir araya gelmesiyle birlikte Ülkemizin bazı bölgelerinde 12 ay turizm faaliyeti gerçekleştirilmeye başlanılmış; başka bir anlatımla turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyecek faktörlere ilişkin alınacak olan kararların yıl genelini kapsama zorunluluğu ortaya çıkmıştır.    

  1. Deniz-kum-güneş olarak tarif edilen ve kıyı turizmi potansiyeline sahip olan Ülkemizde, turizm sezonu olarak tanımlanan Mayıs - Ekim  aylarında aktif olarak uygulanmak üzere yıl genelinde; turistik yörelerde yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm , çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için Valiliğiniz yetkileri dahilinde “inşaat yasağı” uygulamasına devam edilmesi, 
  1. İnşaat yasağı kapsamında, zorunlu durumlarda (mücbir sebepler, yangın, deprem, sel vb. doğal afetler) Bakanlığımızın bilgilendirilmesi kaydıyla, ortaya çıkan sorunların çözülebilmesi için yapılacak iş ve işlemlerin Valilikler tarafından gerçekleştirilmesi, 
  1. Sadece yaz döneminde inşaat faaliyetlerinin gerçekleştirilme imkanı bulunan kış turizm merkezlerinde ise ayrıca düzenlemeler yapılıp özel güzergahlar belirlenip, hassasiyetler göz önünde bulundurulmak suretiyle turizmi olumsuz etkileyecek olan gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri ile ilgili tüm tedbirleri almak ve Bakanlığımıza gerekli bilgilendirme yapılmak kaydıyla gerekli iş ve işlemlerin Valilikler tarafından yürütülmesi, 
  1. Ülkemiz genelinde turizm potansiyeli bulunan alanlarda Türkiye Turizm Stratejisi 2023 çalışması kapsamında Bakanlığımız tarafından veya İl Valilikleri tarafından yapılan tespitler gereği ilgili birimler tarafından yürütülen çalışmalarda turizm faaliyetinin zarar görmemesi ve  Ülkemize gelen turistlerde olumsuz izlenimler oluşmasına engel olunması amacıyla turistik yörelerde yürütülen inşaatlarda, gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, hassasiyetle uygulanması ve sürekli kontrolü ile Bakanlığımızın bilgilendirilmesi,

 

hususlarında bilgilerinizi ve gereğini  rica ederim.

Özgür ÖZASLAN

         Bakan a.

        Müsteşar