TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012/3539)

 

* 08/09/2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

30/7/2012 TARİHLİ VE 2012/3539 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı bünyesinde toplam 9 adet Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü kurulmuştur.

(2) Adı geçen Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğünün adı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

(3) Bölge laboratuvarı müdürlüklerinin merkezleri ile kapsadıkları iller ekli listede belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.