Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:2012 Yılı Hizmet Sözleşmesi
Bakanlığımıza bağlı Orkestra, Koro ve Topluluklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16 ncı maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personele ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen 2012 Yılı Hizmet Sözleşmesi için tıklatınız.
Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.