TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)


  
   27.01.2024 tarih ve 32442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
       Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız