TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


    18.01.2024 tarih ve 32433 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


        Değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız