TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esasları ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Çalışmalarına İlişkin Yönerge


         Bakanlık Makamının 12.07.2023 tarih ve 3877349 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir. 

            Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız.


Mezkûr Yönerge; Bakanlık Makamının 29.08.2023 tarih ve 4115840 sayılı Oluru ile yürürlüğe giren Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esasları ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Çalışmalarına İlişkin Yönerge ile yürürlükten kaldırılmıştır.