TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5738)


   16 Haziran 2022 Tarihli ve 31868 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


         Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız 

Hizmet Alım İşleri:

1- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi
2- Açık İhale Hizmet Alımı Tip İdari Şartname
3- Hizmet Alımı İşleri Standart Formlar
4- Teklif Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip Sözleşme
5- Pazarlık Hizmet Alımı Tip İdari Şartname
6- Belli İstekliler Hizmet Alımı Tip İdari ŞartnameMal Alım İşleri:

1- Açık İhale Mal Alımı Tip İdari Şartname
2- Belli İstekliler Mal Alımı Tip İdari Şartname
3- Teklif Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme
4- Mal Alımı İşleri Standart Formlar
5- Pazarlık Mal Alımı Tip İdari ŞartnameUygulama İşleri:

1- Uygulama İşleri Genel Şartnamesi
2- Teklif Birim Fiyat Uygulama İşleri Tip Sözleşme
3 - Pazarlık Uygulama İşleri Tip İdari Şartname
4- Belli İstekliler Uygulama İşleri Tip İdari Şartname
5- Açık İhale Uygulama İşleri Tip İdari Şartname
6- Uygulama İşleri Standart Formlar                YETERLİLİK LİSTELERİ
                                  
1- 2023 Yılı Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi
2- 2023 Yılı Proje İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi
3- Uygulama ve Proje İşleri İçin Yeterlik Alan Ek İstekli ListesiŞartnameler ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama Yöntemleri

1-Çevre Düzenleme Projesi Genel Teknik Şartnamesi
2-Çevre Düzenleme Projesi Yaklaşık Maliyet Hesaplama Yöntemi
3-Kentsel Tasarım Projeleri Yaklaşık Maliyet Hesaplama Yöntemi

4-Kentsel Tasarım Projesi Genel Teknik Şartnamesi
5-Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesi
6-Koruma amaçlı İmar Planları Yaklaşık Maliyet Hesaplama Yöntemi
7-Korunması Gerekli Doku ve Sokakları Sağlıklaştırma Projesi Genel Teknik Şartnamesi
8-Korunması Gerekli Doku ve Sokakları Sağlıklaştırma Projesi Yaklaşık Maliyet Hesaplama Yöntemi
9-Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Projelerine İlişkin Genel Teknik Şartname
10-Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Projelerine İlişkin Yaklaşık Maliyet Hazırlama Yöntemi