TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Muhakkik/Soruşturmacı Rehberlik Eğitimi Düzenlenmiştir

Bakanlığımız faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlığımız Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Sinema Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığında görev yapan 98 personele yönelik düzenlenen “Muhakkik/Soruşturmacı” uzaktan eğitim programı, Bakanlığımız Başmüfettişi Sayın Bayram COŞKUN ve Müfettişler Sayın Mustafa KORKUTATA ve Sayın Emre İLHAN’ın sunumları ile 28.03.2022-30.03.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Eğitim programı kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Diğer personel mevzuatının disiplin ile ilgili hükümleri, 4483 sayılı Kanun ve ön incelemede dikkate alınacak hususlar, 3628 sayılı Kanun ve bu kanun kapsamında dikkate alınacak hususlar, Soruşturma ve ön inceleme mevzuatı çerçevesinde düzenlenen Raporların yazım usul ve esasları ile rapor yazımında dikkate alınacak hususlara ilişkin eğitim verilerek rehberlikte bulunulmuştur.

  • 1.png.png
  • 2.png.png
  • 3.png.png
  • 4.png.png
  • 5.png.png
  • 6.png.png