TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İhale Mevzuatında Değişiklikler Gerçekleşmiştir

20 Haziran 2021 Tarihli ve 31517 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişikliklere ulaşmak için tıklayınız


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ