TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik       08.07.2021 tarih ve 31535 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

ÖZEL TİYATROLARIN KAYIT İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/2020 tarihli ve 31135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sisteme kayıt ve kayıt yenileme işlemleri her yıl 15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında yapılır. Kayıt yenileme işlemi, ikinci fıkrada belirtilen usulle yapılır. Kaydını yenilemeyenlerin kayıtları Sistemden silinir.”

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2020

31135

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2021

31447