TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müzecilik Kılavuzunda Değişiklik Yapılmıştır

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında tematik müze niteliğinde olan ve 2863 sayılı Kanun kapsamında eser niteliği olmayan obje koleksiyonuna sahip müzelerin koleksiyonlarının taşınır mal kayıtlarının (demirbaş kaydı) tutulmasının yanı sıra "Tematik Müze Obje Kayıt Defteri"ne de envanter kayıtlarının yapılmasına ilişkin olarak 07.10.2021 tarihli ve 1622293 sayılı Bakan Oluru alınmıştır.

Defter Örneği 

Bakan Oluru 

Müzecilik Kılavuzu