TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

11.11.2021 tarih ve 204 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 01.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.


Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız