TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Süreli Kullanım Yönergesinde Değişiklik Yapılmıştır

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Strateji ve Bütçe Grup Başkanlığından alınan 26.11.2021 tarihli ve E.1944288 sayılı yazı ve eklerine ulaşmak için tıklayınız