TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2727)
            09/07/2020 tarih ve 31180 sayılı Resmi Gazete'de  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2727) yayımlanmış olup, değişiklik metni için tıklayınız.