TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/6/2020 Tarihli ve E: 2019/74, K: 2020/29 Sayılı Kararında; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 ve 81 inci maddeleri kapsamında, hak sahiplerinin haklarına tecavüz suçu ile bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarının birlikte işlenmesi halinde sadece 71 inci maddeye göre cezaya hükmolunmasının ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil ettiği; zira 71 inci madde kapsamında işlenen suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olduğundan, her iki suçun birlikte işlenmesi ve hak sahiplerinin şikayette bulunması halinde failler hakkında sadece 71 inci maddede düzenlenen ve 81 inci maddedeki cezalara göre daha hafif olan cezaların belirlenmesi mümkün olabileceği belirtilerek, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 inci maddesinin on üçüncü fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Karar metnini görmek için tıklayınız