TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler     24/12/2019 tarih ve  30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 4/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir. Ayrıca mezkur Kanun ile 657 sayılı Kanunun ek 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir.

Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.