TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin 3 üncü fıkrası mülga olmuş, geçici 8 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun