TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu İhale Mevzuatı Rehberlik Eğitimi Gerçekleştirilmiştir

Başkanlığımızın rehberlik faaliyetleri kapsamında Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan personele yönelik olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ikincil mevzuatlarda düzenlenen satın alma iş ve işlemlerine ilişkin planlanan uzaktan eğitim programı Kamu İhale Uzmanları Sayın Ceyhan ÇELİK ve Sayın Selin YANGIN tarafından 16-17.12.2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

  • K1.png
  • K2.png
  • K3.png
  • K4.png
  • K5.png
  • K6.png