TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(1110 nolu İlke Kararı) İdari Davaya Konu İşlemler Hakkında Koruma Bölge Kurulları ve Koruma Yüksek Kurulunca Karar Alınabileceğine İlişkin

18/12/2018 tarih, 30629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Toplantı No. ve Tarihi: 67          07/11/2018
                                                                                                Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi   : 1110       07/11/2018                                                                                                    ANKARA
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Eski Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 04/03/1988 tarihli ve 21 sayılı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25/02/2016 tarihli ve 533 sayılı İlke Kararlarının korumanın devamlılığı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yeniden değerlendirilmesi sonucunda; "Korumanın", idarenin karar verme ve yerindelik denetimi yapma sürecim kesintiye uğratmadan gerçekleştirmesi gereken bir husus olduğu dikkate alınarak; idarî davaya konu işlemin yürütülmesinin durdurulması veya iptali kararı verilmedikçe konuya ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurullarınca veya Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca karar alınmasına, eski Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 04/03/1988 tarihli ve 21 sayılı. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25/02/2016 tarihli ve 533 sayılı İlke Kararlarının iptaline karar verildi.


(Kararı Pdf formatında açmak için tıklayınız)