TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


373 nolu İlke Kararı

373 nolu İlke Kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Toplantı No. ve Tarihi     :   29  -13.01.2015                         Toplantı Yeri

 Karar No. ve Tarihi        :   373 - 13.01.2015                    ANKARA

 

Kültür ve Tabiar Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları başlıklı İlke Kararının Uygulamanın Denetlenmesi başlıklı 3. bölümünün son fıkrasında yer alan "Uygulama bittikten sonra müellif mimarın isminin yazıldığı bir tabelanın, yapının uygun bir yerine asılması gerektiğine" ifadesinin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 12/12/2013 tarih ve 243 sayılı İlke Kararı ile kaldırılmış olması nedeniyle, Kültür ve Tabiar Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22/03/2001 tarih ve 680 sayılı İlke Kararındaki "Uygulama bittikten sonra müellif mimarın isminin yazıldığı bir tabelanın, yapının uygun bir yerine asılması gerektiğine" ifadesinin kaldırılmasına karar verildi.