TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


372 nolu İlke Kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Toplantı No. ve Tarihi     :   28  -  13.11.2014                                         Toplantı Yeri

 Karar No. ve Tarihi        :   372 - 13.11.2014                                           ANKARA

 

Kültür ve Tabiar Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun "Tarihi Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları" başlıklı 19/04/1996 tarih ve 421 sayılı İlke Kararının, Kültür VArlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 16.01.2014 tarih ve 271 sayılı İlke Kararı ile iptal edilmiş olması nedeniyle, 421 sayılı İlke Kararında değişiklik yapan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19/01/2010 tarih ve 763 sayılı İlke Kararının iptaline karar verildi.