TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(26 nolu İlke Kararı) Taşınmaz Kültür Varlıklarında Yapılacak Tamamlamalara İlişkin


T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

 

 

Toplantı No. ve Tarihi      : 2      07.02.2012                                                                Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi          : 26     07.02.2012                                                                  ANKARA

 

 

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINDA YAPILACAK TAMAMLAMALARA

İLİŞKİN İLKE KARARI

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarına İlişkin 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının esaslı onarıma (Restorasyon) ilişkin hükümleri kapsamında yapılacak “Bütünleme (Reintegrasyon)” çalışmalarında;

Taşınmazın korunmasına yardımcı olabilecek tüm tekniklerden faydalanılarak, bu tür yapıların tarihi bir belge olduğu da dikkate alınarak, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının tamamlayıcı öğelerinden olan heykel, resim, süsleme, çini, vb. yapı bileşenlerindeki eksilmelerin öncelikle orijinali (aslı) ile tamamlanmasına,

Orijinaline (aslına) ulaşılamadığı takdirde taşınmazın mimari ve sanatsal öneminin doğru bir şekilde algılanabilmesi için malzeme analizleri yapılarak bütünle uyumlu bir şekilde tamamlanabileceğine ancak, tamamlamanın günümüzde yapıldığının anlaşılır olması için gerekli bilgi ve belgelerin oluşturularak arşivlenmesine,

karar verildi.