TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(762 nolu İlke Kararı) Sit alanlarını içeren 1/25000 ölçekli çevre düzeni planları hakkında

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

        Toplantı No. ve Tarihi     :       83                                      19/1/2010         Toplantı Yeri

        Karar No. ve Tarihi         :     762                                      19/1/2010             ANKARA

        Sit alanlarını içeren 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarının,  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarında değerlendirilmesine ilişkin konunun uygulamada çıkan sorunlar nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;

        Çevre düzeni planları, hangi mevzuat kapsamında hangi idare tarafından yapılıp onaylanmış ise, yapılacak ilave ve revizyonların da sit statüsü dikkate alınarak çevre düzeni planını yapan idare tarafından yapılması ve onaylanması gerektiğine karar verildi.