TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(738 nolu Karar)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi :  77    12.03.2008          Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi    :  738  12.03.2008          ANKARA

 

KARAR

        Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.12.2006 tarih ve 725 sayılı "2863 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Alanlarda Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesislerine İlişkin İlke Kararı"nın uygulanmasından doğan problemler nedeniyle Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;

        Söz konusu kararın, ilgili Bakanlıklar ile üniversitelerin ilgili bölümlerinin uzmanlarından oluşacak bir komisyon tarafından yapılacak çalışma sonrasında, değerlendirilmek üzere Kurulumuza yeniden iletilmesine,

        karar verildi.