TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(710 nolu İlke Kararı) 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten Açılan Davalar

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU


 

Toplantı No. ve Tarihi        :       70   20.12.2005                                                                  Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi             :     710   20.12.2005                                                                  ANKARA
 

İLKE KARARI

2863 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN AÇILAN DAVALAR

 

        5226 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aykırı hareket edenler hakkında aynı Kanunun 65 inci maddesi gereğince ceza mahkemelerinde açılan yasal soruşturmanın sonucu ne olursa olsun, mahkemelerce verilen kararlar kişisel ceza davası ile ilgili olup, yasal soruşturmanın esasını oluşturan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili alınmış koruma bölge kurulu kararlarım etkilemeyeceğine,

        Kurulumuzun 19.04.1996 gün ve 438 sayılı ilke kararının iptaline,

         karar verildi.