TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müze Müdürlüklerine İlişkin Rehberlik Eğitimi Gerçekleştirilmiştir

Bakanlığımız faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı birimlerine yönelik üç grup halinde 05.04.2021-21.04.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız Müze Müdürlüklerinde görev yapan 300 (üçyüz) personele yönelik gerçekleştirilen program kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/diğer personel rejimleri ve disiplin soruşturmalarında dikkate alınacak hususlar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, Mobbing, Kamu Personelinin Sosyal Medya Kullanımı, Etik Mevzuatı ile teftişlerde en sık karşılaşılan sorun/aksaklıklar ile bu sorun/aksaklıkların mevzuat çerçevesinde çözüm yolları konularında eğitim verilerek rehberlikte bulunulmuştur.


  • vlcsnap
  • vlcsnap-1
  • vlcsnap-2
  • vlcsnap-3
  • vlcsnap-4
  • vlcsnap-5
  • vlcsnap-6
  • vlcsnap-7