TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


1700 sayılı Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Hakkında     30/03/2021 tarih ve 31439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

           İlke kararı metnine ulaşmak için tıklayınız

*Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 23/12/2021 tarihli ve YD İtiraz No:2021/760, 2021/771 ve 2021/756 sayılı Kararı ile söz konusu İlke Kararının (a) ve (e) maddelerinde yer alan ‘zorunlu altyapı uygulamaları ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak olan resmi kurum yapıları’ ibarelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili olarak Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca alınan 02.03.2022 tarihli ve 1991 sayılı karara ulaşmak için tıklayınız