TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2821)


Değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız