TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Esaslar

Bakanlık Makamının 28.04.20223 tarihli ve 3721541 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir.

5224 Sayılı Kanun Kapsamında Etkinlik ve Projeler ile Sinema Sanatçılarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar