TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Süreli Kullanım Yönergesi (31/12/2018 - 13/01/2020)


*DÖSİMM Yönetim Kurulunun 14/01/2020 tarih ve 2020/10 sayılı kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır. 

DÖSİMM Yönetim Kurulunun 31/12/2018 tarih, 497 sayılı Kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Süreli Kullanım Yönergesi metni için tıklayınız.

Tahsis Protokolü Taslağı
Tahsis Cetveli* 

*13/06/2019 tarih ve 2019/240 sayılı Makam Onaylı Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.