TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (MÜLGA)

02/08/2018 tarih ve 30497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 


Genelge için tıklayınız