TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Personel İşlemleri ile İlgili 2015/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

02/12/2015 tarih ve 29550 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
22/02/2016 tarih ve 29632 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.